Sunda vuxna

Vi har alla olika sidor av oss själva. I schematerapi kallas den sida hos dig som hjälper dig att relatera till dig själv och andra på ett sunt sätt för den sunda vuxna sidan. Det är den sidan som bland annat ser till att du får dina känslomässiga behov tillgodosedda. Beroende på uppväxterfarenheter och i tider av svårigheter och ovanliga omständigheter kan det vara svårt att få tillgång till denna sida. 

Vår utvecklingsresa börjar när vi föds in i detta liv, hjälplösa och behövande, och den fortsätter så länge vi lever. Det är tillsammans med vuxna personer, oftast våra föräldrar, som vi börjar förstå och lära oss om oss själva, andra och världen. 

Hur minns du din uppväxt?

Ibland har vi varit med om svåra saker under vår uppväxt och inte fått den trygghet vi behövt.  Som barn är vi sårbara och för att växa upp till trygga individer behöver vi skydd, närhet och vägledning av sunda vuxna personer. Oftast är det våra föräldrar som stått oss närmast och är de anknytningspersoner som förväntats skydda oss och tillgodose våra känslomässiga behov och därmed lägga grunden för vår förmåga att relatera till oss själva och andra på ett sund sätt. Om våra närmaste vuxna inte själva mått bra eller haft förmågan att ge oss den trygghet och det stöd vi behövt och/eller om vi mött andra svårigheter under uppväxten har våra behov till olika grad blivit frustrerade. Vi har då fått lära oss att anpassa oss eftersom vi behövt göra det för att  överleva. Dessa överlevnadsstrategier har vi sedan tagit med oss in i vårt vuxna liv och de lever kvar och kan visa sig som mönster av ofta destruktiva beteenden, ångest och/eller negativa tankar i mötet med oss själva och andra. 

Din uppväxt påverkar dig mer än vad du tror. Målet med psykoterapi är att upptäcka, förstå och läka sår från din uppväxt och stärka din sunda vuxna sida här och nu så att du kan förhålla dig på ett sunt sätt till dina känslor, tankar och din verklighet, förändra det som behövs och ha en hälsosam relation till dig själv och andra.