Vi erbjuder

SCHEMATERAPI

Schematerapi handlar om att upptäcka djupt liggande övertygelser och dysfunktionella beteendemönster (scheman), förstå var de kommer ifrån, bearbeta svåra händelser och läka sår, för att sedan kunna göra de förändringar som behövs för att etablera en sund relation till sig själv och andra.

Schematerapi handlar i grunden om hur vi lärt oss att förhålla oss till de grundläggande mänskliga behoven så som att få omsorg, skydd, kärlek, bekräftelse, vägledning och en lagom nivå av utmaning och gränssättning.

Att i rimlig grad få sina grundläggande behov uppfyllda i sina relationer främjar en sund psykologisk utveckling och mognad. Ett schema är en metafor för vad vi lärt oss om oss själva och omgivningen och påverkar hur vi hanterar situationer här och nu. Schemat blir ett tema i vårt liv, ett mönster vi upprepar. 

Schematerapi är en evidensbaserad, nytänkande och integrativ terapiform inom den kognitiva beteendeterapin och utvecklades av den amerikanske psykologen och forskaren Jeffrey Young i USA på 80-talet. 

KBT

KBT står för kognitiv beteende terapi och är inom vården i dag ett förstahands-alternativ vid behandling av en rad psykiska problem.

I KBT terapi arbetar man aktivt med de tankar, känslor och beteenden man har här och nu för att hitta nya sätt att hantera och förhålla sig till det som är problematiskt och förändra det som behövs för ett bättre mående. I KBT får du möjlighet att betrakta dig själv, dina tankar och känslor och påminna dig om vem du är, vad du behöver och vad som är meningsfullt för dig. KBT är en  målinriktad terapiform och man börjar tidigt med att sätta mål för terapin som man sedan arbetar emot. Detta gör det tydligt både för terapeut och klient om terapin är på väg åt rätt håll. 

MEDVETEN NÄRVARO

Välkommen att delta i ett program på 6 tillfällen där vi arbetar med medicinsk yoga, djupa andetag och mindfulnessövningar för att lugna vårt nervsystem och öka vår närvaro. Passar för dig som upplever ångest, stress och/eller är utmattad. 

ONLINE TERAPI

Psykoterapi online via länk för dig som har svårt att ta dig till mottagningen. Kanske bor du i en annan stad eller annat land eller reser mycket. Eller så föredrar du helt enkelt terapi online. Alla terapimetoder presenterade här fungerar bra online. 

THERAPY IN ENGLISH 

We offer trauma treatment and therapy in English as well as Swedish.