Sara Lee 

Sara Lee

  • Leg. psykoterapeut KBT
  • Utbildad i Lifespan Integration på avancerad nivå
  • Certifierad Schematerapeut
  • Fil kand Socialpsykologi
  • Meta-coach och trainer inom NLP/NS

"Som psykoterapeut är det min uppgift att möta dig där du är. Att lyssna och utmana och vara ett stöd så att du kan möta dina svårigheter, läka dina sår och göra den förändring du behöver för att ha en sund relation till dig själv och andra och leva ditt liv så som du vill."

Jag erbjuder psykoterapi med fokus på det du behöver för att skapa den tillvaro du önskar. Tillsammans stannar vi upp för att undersöka vad det är som påverkar dig i relation till här och nu. Terapin är ett samarbete där du genom övningar och med hjälp av verktyg får möjlighet att stärka till självtillit, läka dina sår och göra de förändringar du behöver för att skapa en meningsfull tillvaro och en hälsosam relation till dig själv och andra. I terapin synliggör och stärker vi din sunda vuxna sida.

Jag har gedigen erfarenhet av stödjande, motiverande och fördjupande samtal, beteendeförändring och traumabehandling. Jag erbjuder Kbt, Schematerapi och traumabehandling med Lifespan Integration. Vanliga områden som jag jobbat med är ångest, depression, utmattning, relationsproblem, sorg, dålig självkänsla, anknytningsproblematik och trauma; barndomstrauma, våldtäkt, överfall, sexuella övergrepp m.m.

Välkommen!