Sara Lee - din terapeut

"Som din terapeut möter jag dig där du befinner dig och är ditt stöd på vägen så att du kan uppnå det du önskar. Längs vägen lyssnar jag och hjälper dig att bära ditt bagage, så att du ska kunna närma dig dina svårigheter, läka sår och göra de förändringar du behöver för att nå ditt mål. När vi är framme vid terapiresans slut är min förhoppning att du kan leva livet som du vill, i meningsfullhet och i medkänsla med dig själv och andra."

Jag erbjuder individuell psykoterapi, parterapi och traumabehandling.  Att gå i terapi är ett samarbete där vi har vår utgångspunkt där du/ni befinner er. Tillsammans stannar vi upp här och nu och undersöker vad som behövs för att skapa den tillvaro du/ni önskar. Terapin är ett samarbete där du/ni genom olika interventioner, övningar och med hjälp av verktyg får möjlighet att komma i kontakt med känslor, utforska tankar och beteendemönster, hantera svåra situationer,  stärka din självtillit, läka sår och göra de förändringar som behövs för att skapa en meningsfull tillvaro så att du kan leva ett liv i medkänsla med dig själv och andra. I terapin stärker vi både din förmåga till emotionell intelligens och din sunda vuxna sida som hjälper dig reflektera, fatta välgrundade beslut och att ha en sund relation till dig själv och andra.

Om mig

Jag har två vuxna och utflyttade döttrar och  bor nu med mina två taxar på Solkusten i Spanien. Här njuter jag av klimatet, människorna, naturen, havet och kulturen samtidigt som jag arbetar med det jag älskar - att få hjälpa människor att utvecklas, stärka sin relation till sig själv och andra och må bra! Jag tror världen blir en lite bättre plats när vi lyssnar till vårt hjärta, accepterar det vi inte kan förändra och förändrar det vi kan. Och när vi förstår skillnaden. Precis så som inledningen i Sinnesrobönen.  Jag vet att terapi kan vara en hjälp på vägen.

Varmt välkommen!  

  • Leg. psykoterapeut,
  • Fil kand Socialpsykologi 
  • Certifierad Schematerapeut
  • Utbildad i EFT, emotionellt fokuserad terapi för par
  • Utbildad i Lifespan Integration på avancerad nivå
  • Utbildad coach och trainer inom NLP och Neurosemantics. 
  • Diploma in Councelling skills, College of Applied Psychology