Sara Lee

  • Leg. psykoterapeut KBT
  • Utbildad i Lifespan Integration på avancerad nivå
  • Certifierad Schematerapeut
  • Fil kand Socialpsykologi
  • Meta-coach 

"Som psykoterapeut är det min uppgift att möta dig där du är. Att lyssna, stödja och utmana dig så att du kan möta dina svårigheter, läka sår och göra den förändring du behöver för att ha en sund relation till dig själv och andra och leva ditt liv så som du vill."

Jag erbjuder psykoterapi med fokus på det du behöver för att skapa den tillvaro du önskar. Tillsammans stannar vi upp för att undersöka vad det är som påverkar dig i relation till här och nu. Terapin är ett samarbete där du genom olika interventioner, övningar och med hjälp av verktyg får möjlighet att stärka din självtillit, läka  sår och göra de förändringar du behöver för att skapa en meningsfull tillvaro och en hälsosam relation till dig själv och andra. I terapin synliggör och stärker vi din sunda vuxna sida.

Varmt välkommen!