Sara Lee

  • Leg. psykoterapeut KBT
  • Certifierad Schematerapeut
  • Utbildad i Lifespan Integration på avancerad nivå
  • Grundutbildad i EFT för par
  • Fil kand Socialpsykologi
  • Meta-coach 

"Som din psykoterapeut möter jag dig där du befinner dig och är ditt stöd på vägen så att du kan uppnå det du önskar och behöver. Längs vägen lyssnar jag och hjälper dig att bära ditt bagage, så att du ska kunna närma dig dina svårigheter, läka sår och göra de förändringar du behöver för att nå ditt mål. När vi är framme vid terapiresans slut är min förhoppning att du kan leva livet som du vill, i meningsfullhet och i medkänsla med dig själv och andra."

Jag erbjuder individuell psykoterapi och traumabehandling och tar emot par för emotionellt fokuserad parterapi (EFT).  Jag möter dig/er på den plats i tillvaron där du/ni befinner er och tillsammans stannar vi upp här och nu och undersöker vad som behövs för att skapa den tillvaro du/ni önskar. Terapin är ett samarbete där du genom olika interventioner, övningar och med hjälp av verktyg får möjlighet att komma i kontakt med dina känslor, lära dig att hantera svåra känslor, stärka din självtillit, läka sår och göra de förändringar du behöver för att skapa en meningsfull tillvaro så att du kan leva ett liv i medkänsla med dig själv och andra. I terapin  stärker vi både din förmåga till emotionell intelligens och din sunda vuxna sida som hjälper dig att ha en sund relation till dig själv och andra.

Varmt välkommen!