Parterapi med EFT

Anknytning

När vi växer upp formas vår anknytningsstil i relation till våra närmaste vuxna, oftast våra föräldrar. Vi lär oss tidigt vad man kan förvänta sig i en nära relation och hur man behöver förhålla sig till andra för att få kärlek och bekräftelse. Hur vi knyter an till andra har vi alltså lärt oss tidigt i livet och det anknytningsmönstret har vi sedan med oss genom livet och när vi som vuxen träffar en partner kickar det i gång.

När vi har en trygg anknytning har vi förmågan att förhålla oss till  våra egna och andras känslor på ett sunt sätt. Vi kan uttrycka våra känslomässiga behov och finnas där för vår partner. Har vi en otrygg anknytning har vi lärt oss strategier i förhållande till andra som ofta antingen är undvikande eller ängsligt/ambivalenta. Strategierna i det här exemplen är att dra oss undan eller att till exempel bli väldigt "klängiga" i förhållande till vår partner.

Kanske har  du lärt dig att det är svårt och otryggt att komma någon nära och därför lärt dig att undvika att släppa någon inpå livet. Du drar dig hellre undan. 

Har du en ängslig/ambivalent anknytning vill du däremot gärna snabbt komma den andra parten nära och har stora bekräftelse behov.

Det finns ytterligare en anknytningsstil som är mer ovanlig och kallas otrygg-desorganiserad. Detta anknytningsmönster utvecklas ofta hos barn som växer upp med fysisk eller psykisk misshandel, eller har föräldrar med egna svåra upplevelser från sin barndom. När en förälder inte kan tolka sitt barns signaler på rätt sätt och kanske blir arga eller rädda när barnet gråter, blir det skrämmande för barnet. Trots det behöver barnet knyta eftersom relationen till föräldern är livsviktig. 

Utan relation till våra närmaste vuxna överlever vi inte. Därför gör barn det som behövs för att förhålla sig och anpassa sig.

Vill du förstå mer om din anknytningsstil finns det många böcker och poddar på temat. 

 Parterapi med EFT

I emotionellt fokuserad parterapi (EFT) är fokus på att upptäcka de destruktiva relationsmönster som paret hamnar i och inte på vem som har rätt eller fel. Terapeuten undersöker tillsammans med paret hur deras samspel går till och hur bägge parter i kärleksrelationen bidrar till detta samspel.  Vi utforskar vad som händer känslomässigt på "insidan" hos respektive part. 
 I parterapin får paret hjälp att bryta sina negativa mönster och skapa trygghet och tillit i sin relation. Vägen till en emotionellt djupare och sundare relation går genom att se både sina egna och den andras behov. 

Emotionellt fokuserad parterapi är en av få parterapiformer som har dokumenterat vetenskapligt stöd.